Pon - Pt 8:00 - 17:00 | Sb 8:00 - 14:00

502 300 320

Napisz do nas

zamowienia@opmax.pl

31.10.2019 Aktualności

Zdobądź kartę upominkową na stację ORLEN

REGULAMIN PROMOCJI „KARTY RABATOWE ORLEN”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „KARTY RABATOWE ORLEN”.
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu OPMAX Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie (kod: 04-856), adres: ul. Wielostronna 40 lok.2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572446, NIP 1132894302, REGON 362334918.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.11.2019 r. i trwa do 30.11.2019 r.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, jednakże odstęp czasowy pomiędzy składanymi zamówieniami nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie.
 5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi Karty Upominkowej możliwej do wykorzystania na stacji Orlen na dowolne zakupy na terenie całego kraju.
 6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu opon rolniczych, przemysłowych oraz innych dostępnych na stronie www.opmax.pl.
 7. Z pośród klientów którzy zakupili opony w okresie promocji  zostaną rozlosowane nagrody w postaci Kart upominkowych Orlen w ilości 3 x po 100 zł brutto.
 8. Losowanie zwycięzców kart rabatowych ORLEN odbędzie się dnia 04.12.2019r. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
 9. Zamówienia można składać na wymienione sposoby: poza pośrednictwem strony www.opmax.pl (w uwagach prosimy powołać się na nazwę promocji), telefonicznie (prosimy powołać się na nazwę promocji), a także mailowo na zamowienia@opmax.pl (również prosimy o powołanie się na nazwę promocji).
 10. Do klientów biorących udział w Promocji 14 dni po odebraniu zakupionych opon przygotowywana jest przesyłka listowna zawierająca Kartę Upominkową. List wysyłany jest w formie „za potwierdzeniem odbioru”. Klient podczas odbioru listu podpisuje odbiór listu, a co poza tym idzie potwierdza odbiór wygranej Karty.
 11. Organizator nie odpowiada poza nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji „Karty Rabatowe Orlen” prosimy zgłaszać mailowo na adres zamowienia@opmax.pl.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a tym samym jego zasad, a także akceptację regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://www.opmax.pl/regulamin-sklepu.
 15. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3- osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

Konkurencyjne ceny

Wysyłka już w ciągu 24h

Bezpieczny zakup

Logo Tpay