Pon - Pt 8:00 - 17:00 | Sb 8:00 - 14:00

502 300 320

Napisz do nas

zamowienia@opmax.pl

15.12.2023 Aktualności

ŚWIĄTECZNY KONKURS!

Wygraj świąteczną paczkę z gadżetami OPMAX!

Zasady są naprawdę bardzo proste!

1️⃣ Opublikuj pod tym postem konkursowym na Facebooku zdjęcie z oponą zakupioną w OPMAX na maszynie rolniczej, budowlanej lub ciężarówce lub opublikuj takie zdjęcie na Twoim profilu na Instagramie i oznacz @opmax_opony.
2️⃣ Oznacz je hashtagiem #OPMAX.

I to tyle! 2 proste kroki!

Konkurs trwa do końca poniedziałku [18.12]. Spośród zgłoszeń wybierzemy 3 zwycięzców. Wyniki ogłosimy we wtorek [19.12].

W paczce znajdziesz m.in. zimową czapkę z logo OPMAX, skrobaczkę do szyb i dużo, dużo więcej!

Zrób prezent sobie [lub najbliższej osobie] jeszcze przed świętami! ????Trzymamy kciuki!

Regulamin konkursu

ZADANIE KONKURSOWE

§ 1

Zadaniem konkursowym jest wstawienie zdjęcia opony zakupionej w sklepie OPMAX oznaczonego #OPMAX pod postem konkursowym Organizatora na profilu https://www.facebook.com/opmaxopony lub opublikowanie takiego zdjęcia z #OPMAX na swoim profilu w serwisie https://www.instagram.com/. Profil na czas trwania konkursu musi być publiczny.

ZAŁOŻENIA

§ 2

1. Organizatorem konkursu jest OPMAX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 04-856, ul. Wielostronna 40 lok. 2, KRS 0000572446, NIP: 1132894302, REGON: 362334918.

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie Polski i trwa od dnia ogłoszenia konkursu tj. 15.12.2023 roku do dnia 18.12.2023, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Zadanie Konkursowe.

3. Informacje o konkursie są publikowane na oficjalnych profilach Organizatora, tj. https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/

§ 3

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne które:

a) ukończyły 18. rok życia;

b) posiadają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadają dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

d) posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms) lub posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (dalej: „Profil”) zgodnie z regulaminem Instagrama (URL: https://www.instagram.com).

3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) wykonanie zadania konkursowego,

b) podpisanie zdjęcia hashtagiem #OPMAX,

c) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu,

4. Udział w konkursie oraz podanie przez Uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne.

5. Jedna osoba może przesłać jedno zadanie konkursowe. W przypadku opublikowania kilku zadań konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwsze zadanie konkursowe opublikowane przez tego Uczestnika.

6. Komentarz z zadaniem konkursowym nie może zostać edytowany. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.

7. Tekst Regulaminu jest dostępny w linku dołączonym do posta dotyczącego konkursu na fanpage’u OPMAX pod adresem URL: https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/ oraz na stronie www.opmax.pl

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub tym regulaminem oraz regulaminem Facebooka lub Instagrama.

9. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Organizator oświadcza, że pozostaje Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu i w tym zakresie zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków ciążących na nim jako ADO wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postępowania reklamacyjnego).

§ 4

1. Przy ocenie zadań będą brane pod uwagę:

a) oryginalność zdjęcia

b) zgodność z tematem

c) obecność hashtagu #OPMAX

2. Nagrodę w konkursie wygrywają 3 osoby, które zamieszczą zadanie konkursowe zgodne z tematem konkursu, oznaczą je hashtagiem #OPMAX.

3. Wszystkie zadania będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

HARMONOGRAM KONKURSU

§ 5

1. Zadania Konkursowe będą przyjmowane w terminie od 15 grudnia do 18 grudnia (godz. 23:59) 2023 roku (decyduje data i godzina przesłania Zdjęcia Konkursowego).

2. Zadania konkursowe należy umieścić w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu na Facebooku lub na swoim profilu w serwisie Instagram.

3. Zgłoszenia anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 19.12.2023 r. na oficjalnej stronie fanowskiej OPMAX https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/

NAGRODY

§ 6

1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody w postaci zestawu gadżetów OPMAX.

2. Na jednego zwycięzcę przypada jedna nagroda.

3. Laureaci Konkursu są uprawnieni do odbioru nagród.

4. Wartość nagród nie przekracza kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Organizator prześle do Laureatów nagrody niezwłocznie po otrzymaniu od nich niezbędnych danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych do wysyłki w wiadomości prywatnej.

6. Brak kontaktu ze strony Zwycięzców w celu otrzymania nagrody do dnia 31 grudnia 2023 roku jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

§ 7

1. Nadesłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie treści zadania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora konkursu lub powielanie pracy w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

2. Przekazanie zadań konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie fanowskiej OPMAX https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/

Konkurencyjne ceny

Wysyłka już w ciągu 24h

Bezpieczny zakup

Logo Tpay