Pon - Pt 8:00 - 17:00 | Sb 8:00 - 14:00

502 300 320

Napisz do nas

zamowienia@opmax.pl

16.12.2022 Aktualności

PROMOCJA RĘKAWICE NEO Z MAGNESEM

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „ZRÓB ZAKUPY I OTRZYMAJ RĘKAWICE NEO Z MAGNESEM.”

 1. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu OPMAX Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 04-856, ul. Wielostronna 40 lok. 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572446, NIP 1132894302, REGON 362334918.
 2. Promocja trwa od 16.12.2022r. do 31.12.2022r. lub do wyczerpania zapasów rękawic NEO Z MAGNESEM.
 3. Uczestnicy promocji mogą otrzymać tylko jeden komplet rękawic na dany adres wysyłki. Jeżeli klient składa drugie lub kolejne zamówienie to aby otrzymać rękawice Neo adres wysyłki towaru musi być inny.
 4. Promocja polega  na przyznaniu uczestnikowi rękawic NEO z magnesem przy dokonaniu zamówienia o wartości min. 3000zł brutto za pośrednictwem wszystkich naszych platform sprzedażowych gdzie znajdują się nasze ogłoszenia.
 5. Warunkiem udziału w promocji jest złożenie jednorazowego zamówienia za min, 3000 zł brutto. Jeżeli zamówienie dotyczy strony WWW.OPMAX.PL w uwagach przy zamówieniu należy wpisać  ,,Rękawice NEO''. 
 6.  Wysyłka rękawic odbywa się do 14 dni po dostarczeniu zamówienia kurierem Inpost lub DPD. W przypadku dostawy rękawic na adres inny, niż podany podczas składania zamówienia, konieczne jest poinformowanie o tym organizatora (telefonicznie lub mailowo zamowienia@opmax.pl), podając dane: imię i nazwisko lub numer NIP oraz numer zamówienia.
 7. Organizator nie odpowiada poza nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące „ZRÓB ZAKUPY OTRZYMAJ RĘKAWICE NEO Z MAGNESEM” prosimy zgłaszać mailowo na adres zamowienia@opmax.pl.
 9. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu konkursu a tym samym jego zasad, a także akceptację regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://www.opmax.pl/regulamin-sklepu.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3- osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

Konkurencyjne ceny

Wysyłka już w ciągu 24h

Bezpieczny zakup

Logo Tpay